آزمایشات رایج خون

انجام انواع آزمایشات خون در آزمایشگاه  گلسا 1)آزمایش قند خون 2)آزمایش اوره 3)آزمایش اسید اوریک خون 4)آزمایش کراتینین 5)آزمایش چربی های خون 6)آزمایش تست های کبدی

آزمایشات کم خونی فقرآهن

  آزمایشات کم خونی فقر آهن پس از تشخیص اولیه کم خونی فقر آهن (در آزمایش CBC) آنگاه برای تایید آن از دو آزمایش آهن سرم (Serum fe) و ظرفیت …

n00190134-b

چربی ها ی خون

چربی های خون یکی از اجزای اصلی غذاها (حتی گیاهان) چربی است. چربیها ترکیبات آلی هستند که در آب حل نمی شوند. چربیهای اصلی بدن تری گلیسرید، کلسترول و فسفولیپیدها …

خون شناسی

 02636207634 خون شناسی این قسمت (خون شناسی) برای انجام آزمایش های CBC مجهز به یک دستگاه سل کانتر sysmex kx-21 و یک دستگاه سل کانترdiatron و برای انجام آزمایش ESR …

آزمایشگاه محمدشهر

آزمایشگاه محمدشهر

آزمایشگاه تشخیص پزشکی گلسا آزمایشگاه تشخیص پزشکی گلسا به لطف و عنایت پرودگار متعال در جهت کمک به تشخیص صحیح و دقیق بیماری ها در محیطی ایمن و بهداشتی با …