مقالات

83424942396134431937

کم خونی

کم خونی کم خونی منظور از کم خونی چیست؟ همانطور که در مقدمه عنوان شد، یکی از گلبول های موجود در جریان خون گلبول قرمز نام دارد. گلبول های قرمز …

ناقل هپاتیت وواکسیناسیون علیه آن

ناقل هپاتیت و واکسیناسیون علیه آن ناقل هپاتیت همانگونه که ذکر شد هپاتیت یعنی التهاب کبد که در بین عوام به یرقان مشهور است. به دنبال ابتلا به هپاتیت «بی» …

20140113103136-thalassemia-bloodcells-300x160

تالاسمی

تالاسمی چیست؟ همانطور که تاکنون عنوان کرده ایم، هر مولکول هموگلوبین از چهار زنجیره ی هموگلوبین از چهار زنجیره ی هموگلوبین تشکیل شده است و هر زنجیره ی هموگلوبین براساس …