83424942396134431937

کم خونی

کم خونی کم خونی منظور از کم خونی چیست؟ همانطور که در مقدمه عنوان شد، یکی از گلبول های موجود در جریان خون گلبول قرمز نام دارد. گلبول های قرمز …

ناقل هپاتیت وواکسیناسیون علیه آن

ناقل هپاتیت و واکسیناسیون علیه آن ناقل هپاتیت همانگونه که ذکر شد هپاتیت یعنی التهاب کبد که در بین عوام به یرقان مشهور است. به دنبال ابتلا به هپاتیت «بی» …

20140113103136-thalassemia-bloodcells-300x160

تالاسمی

تالاسمی چیست؟ همانطور که تاکنون عنوان کرده ایم، هر مولکول هموگلوبین از چهار زنجیره ی هموگلوبین از چهار زنجیره ی هموگلوبین تشکیل شده است و هر زنجیره ی هموگلوبین براساس …

پوکی استخوان

استخوان یک ارگان زنده بوده و بافت استخوانی بطور دائم در حال تازه شدن است و پوکی استخوان در واقع کاهش توده و قدرت استخوانی است

آزمایشات کم خونی وانعقادی

آزمایشات کم خونی فقر آهن پس از تشخیص اولیه کم خونی فقر آهن (در آزمایش CBC) آنگاه برای تایید آن از دو آزمایش آهن سرم (Serum fe) و ظرفیت کلی …

آزمایشات رایج خون

انجام انواع آزمایشات خون در آزمایشگاه  گلسا 1)آزمایش قند خون 2)آزمایش اوره 3)آزمایش اسید اوریک خون 4)آزمایش کراتینین 5)آزمایش چربی های خون 6)آزمایش تست های کبدی

آزمایشات کم خونی فقرآهن

  آزمایشات کم خونی فقر آهن پس از تشخیص اولیه کم خونی فقر آهن (در آزمایش CBC) آنگاه برای تایید آن از دو آزمایش آهن سرم (Serum fe) و ظرفیت …

شمارش پلاکت (Platelet Count)

    شمارش پلاکت (Platelet Count) یکی از اجزا سلولی خون ، پلاکتها هستند که در انعقاد و لخته شدن خون نقش بسیار زیادی دارند و کاهش یا افزایش بیش …

شمارش کامل گلبولهای خونی (CBC)

  شمارش کامل گلبولهای خونی (CBS) اولین آزمایشی که اغلب پزشکان در صدر آزمایش های در خواستی قرار می دهند و شاید بیشترین آزمایشی که نام آن بوسیله بیماران شنیده …

تست های کبدی

  تست های کبدی برای بررسی وضعیت کبد از اندازه گیری سه آنزیم با نام های اختصاری ALT،  AST،  ALP و بیلی روبین استفاده می شود: AST (Aspartate Aminotransferase بخوانید …