درباره گلسا

آزمایشگاه تشخیص پزشکی گلسا

آزمایشگاه تشخیص پزشکی گلسا(درباره گلسا) قریب به دو دهه تجربه موفق آزمایشگاهی همواره پیشرو در انجام آزمایشهای تخصصی و فوق تخصصی بوده و این مهم از بدو تاسیس مورد توجه مدیریت آزمایشگاه قرار گرفته و بسیاری از آزمایشهای تخصصی و فوق تخصصی علاوه بر آزمون های جن در آزمایشگاه گلسا انجام می پذیرد.

این آزمایشگاه با استفاده از آخرین تکنولوژی های روز دنیا و استانداردهای ملی و بین المللی فعالیت کرده و به دلیل مدیریت متمرکز واستفاده بهینه از امکانات مدرن آزمایشگاهی ، جوابهای آزمایشات را با کیفیت استاندارد ارائه می دهد.

آزمایشگاه محمدشهر
آزمایشگاه محمدشهر

کلمات کلیدی : آزمایش خون ، تشخیص پزشکی ، آزمایش غربالگری ، کم خونی ، آنمی ، آزمایشات کبدی ، آزمایشگاه گلسا ، تشخیص پزشکی گلسا ، جواب آزمایشات ، آزمایشگاه محمدشهر ، آزمایشگاه خون محمدشهر