آزمایشگاه محمدشهر

درباره گلسا

آزمایشگاه تشخیص پزشکی گلسا آزمایشگاه تشخیص پزشکی گلسا(درباره گلسا) قریب به دو دهه تجربه موفق آزمایشگاهی همواره پیشرو در انجام آزمایشهای تخصصی و فوق تخصصی بوده و این مهم از …