Home

  جدیدترین متدهای آزمایشگاهی

آزمايشگاه گلسا در فضايي مطلوب  آماده ارائه خدمات تشخيصي پزشكي  به مراجعين حضوري ، شركتها و ارگانها مي باشد.

خون شناسی

این بخش برای انجام آزمایشهای  CBCمجهز به یک دستگاه سل کانتر sysmex kx-21 و یک دستگاه سل کانترdiatron و برای انجام آزمایش ESR مجهز به دستگاه 16 SEdiman analyzer  کاناله می باشد.

              کنترل کیفی

یکی از مهمترین الزامات خدمات آزمایشگاهی ، وجود سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه است. آزمایشگاه گلسا

  میکروب شناسی

نمونه های بیماران در کوتاهترین زمان کشت شده و با استفاده از محیط های کشت متنوع عمومی ، اختصاصی و افتراقی پاتوژنهای موجود جداسازی و شناسائی شده و با روشهای استاندارد آزمون آنتی بیوگرام انجام می شود.

بیوشیمی

در این بخش آزمایشات بیوشیمی اختصاصی و عمومی انجام می شود. آزمایشات بیوشیمی اکثرا توسط اتوآنالایزرپیشرفته Diuri-24  انجام می گیرد.

هورمون شناسی  

آزمایشات هورمونی مانند تیروئید ، هورمون های جنسی مردانه و زنانه ، هورمون رشد، هورمون انسولین ، کورتیزول، پرولاکتین و مقدار دیگری از آزمایشات در این بخش انجام می شود.

 

 

{jcomments on}

خون شناسی