مسابقه دفترچه

سوال 1.کدام گروه خونی می تواند به تمامی گروه های خونی خون اهدا کند؟ 1)A 2)B 3)AB 4)O                         …

مسابقه وایبری

سوال: بالا بودن چه عاملی باعث افزایش احتمال سکته قلبی می گردد. قند  اوره کلسترول اسیداوریک گزینه صحیح را به شماره 50002636207634 ارسال کرده و در قرعه کشی ماهانه ( …

مسابقه ها

مسابقه وایبری مسابقه دفترچه