راهنماي بيمار جهت تست تحمل گلوكز(GTT)

    لطفاً قبل از ‌آغاز نمونه گيري موارد ذيل را به دقت مطالعه نماييد .

تست تحمل گلوكز GTT يك آزمايش استاندارد طلايی  “Gold Standard Test ” براي تشخيص ديابت شيرين مي باشد .

تست تحمل گلوكز بر سه نوع است که عبارتند از :

راهنمای بیمار جهت تست تحمل گلوکز
راهنمای بیمار جهت تست تحمل گلوکز

الف – تست تحمل گلوكز 3 ساعته با 100 گرم گلوكز جهت تشخيص ديابت شيرين بارداري در زنان  حامله

ب – تست تحمل گلوكز 2 ساعته با 75 گرم گلوكز جهت تشخيص ديابت شيرين بارداري در زنان  حامله

ج- تست تحمل گلوكز 2 ساعته با 75 گرم گلوكز در بالغين ( در اطفال 75/1 گرم گلوكز  به ازاي هر كيلو گرم وزن  بدن )

طريقه انجام اين آزمايش بدين شكل است :

مراحل راهنماي بيمار جهت تست تحمل گلوكز(GTT)

  • حداقل سه روز قبل از نمونه گيري و انجام آزمايش ، رژيمي حاوي 200-150 گرم كربوهيدرات در روز به فرد داده شود .
  • در روز مراجعه به آزمايشگاه شرايط ناشتايي به مدت 8 تا 14 ساعت رعايت گردد .
  • در حالت ناشتا از بيمار خون گرفته و سپس بنا بر دستور پزشك در خواست كننده مقدار معين گلوكز را در يك ليوان حاوي300-250 سي سي آب حل نموده و به بيمار توصيه نماييد تا ظرف مدت 2 تا 5 دقيقه آنرا ميل نمايد. البته جهت كسب اطمينان از اينكه قند خون بيمار خيلي بالا نباشد قبل از دادن محلول گلوكز به بيمار ، ابتدا ميزان قند ادرار وي كنترل مي گردد و بشرط منفي بودن آن ، آزمايش ادامه مي يابد .
  • چنانچه بيمار نتواند تمامي محلول قندي را بخورد و يا مقداري يا تمامي آنرا استفراغ نمايد مقدار گلوگز خون بطور كاذب كاهش خواهد يافت . درصورت بروز اين حالت مسئول نمونه گيري را در جريان قرار دهيد . بدیهی است که در اینگونه موارد ادامه آزمایش قطع می گردد و جهت تکرار آزمایش به بیمار توصیه می شود تا روز دیگر با رعایت شرایط پیشگفت مراجعه نماید.
  • پس از اتمام محلول گلوكز به مسئول نمونه گيري اطلاع دهيد تا ساعات مربوط به مراجعات بعدي براي خونگيري را بطور دقيق در برگه شما ثبت نمايد . اين نوبت ها ممكن است نيم ساعت به نيم ساعت تا چهار نوبت و يا يك ساعت به يك ساعت، بین دو تا سه نوبت (بسته به درخواست پزشک) باشد.
  • در طي مدت انجام آزمايش از مصرف مواد غذايي مختلف و دخانيات خودداري نموده و ضمن پرهيز از انجام   فعاليت هاي بدني ، بر روي صندلي استراحت نموده و توجه داشته باشيد كه استرسهاي رواني مي توانند منجر به افزايش قند خون گردند .
  • در صورت نياز خوردن آب بلامانع مي باشد .
  • درست در ساعت هاي قيد شده در برگه خود جهت خونگيري به نمونه گيري مراجعه نماييد .
  • با پايان يافتن آخرين مرحله خونگيري مي توانيد از مواد غذايي و به ويژه آب ميوه استفاده نماييد.

      توجه شما در رعايت نكات ذكر شده منجر به افزايش دقت در نتايج ‌آزمايش مي گردد .