تشنج چیست؟

تشنج 

در تشنج یک سری فعالیت های الکتریکی انفجاری در مغز به وقوع می پیوندند. انواع مختلفی از تشنج ها وجود دارند‌ و علائم هر یک به بخش وقوع آنها در مغز بستگی دارد. این طوفان های الکتریکی مغزی امکان دارد  در اثر بیماری ، واکنش به داروهای خاص و یا دیگر بیماری ها بوجود بیایند.

علائم تشنج چیست؟

در صورتی که فردی علائم زیر را داشته باشد، تشخیص تشنج آسان است:

فقدان هوشیاری، کاهش سطح هوشیاری

سفید شدن چشم‌ها (فقط سفیدی چشم دیده می شود)

قرمز یا آبی شدن رنگ صورت

تغییر در تنفس

قفل شدن بازوها، پاها و کل بدن

حرکات جهشی در بازوها، پاها، بدن و یا سر

انواع تشنج

تشنج‌های کانونی

تشنج‌های کانونی شامل از دست دادن و یا تغییر سطح هوشیاری و یا آگاهی می باشند .

تشنج‌های عمومی

تشنج‌هایی که همه بخش ‌های مغز را درگیر می‌کنند تشنج عمومی می گویند .

انواع تشنج

 

چه زمانی تشنج رخ می دهد؟

حملات می توانند، به دلایل مختلفی رخ بدهد مانند : گرسنگی، بیماری های تب دار، سایر داروها که با هم استفاده می شوند یا کمبود خواب که در برخی بیماران می تواند سبب حملات شود.

روش های درمان تشنج

اکثر  بیماران را می توان با داروهایی تحت عنوان ضدتشنج درمان کرد. هدف این است که حملات با دارو متوقف شود. بنابراین، استفاده منظم از داروها بسیار مهم است. اگرچه دارو درمانی در بیشتر بیماران موثر است، اما امکان دارد  در بعضی  از بیماران تعصیر مورد انتظار را ایجاد نکند. بسته به شرایط زمینه ای که تشنج ایجاد می کند، می توان در این بیماران، جراحی انجام داد.

تشنج در کودکان

تشنج در کودکان بر اثر افزایش ناگهانی فعالیت الکتریکی در مغز ایجاد می شود. به طور کامل تشنج در کودکان به دو دسته عمده تقسیم می شود: تشنج ناشی از تب و تشنج بدون تب.

تشنج کودکان

تشنج غیر صرعی چیست؟

هر تشنجی که به حالت  تکرار شونده و در نوع صرع نباشد، تشنج غیر صرعی است.

نقش استرس در تشنج

با اینکه شواهد مربوط به اثر استرس بر ایجاد تشنج متناقض اند، استرس، به عنوان یک عامل مشترک در بین افراد مبتلا به شبه تشنج مشاهده می گردد.