اسید اوریک خون

اسیداوریک خون

Uric Acid (بخوانید اوریک اسید) ماده حاصل از سوخت و ساز مواد آلی موسوم به پورین ها (از ترکیبات اصلی داخل هسته ی سلول ها) بوده که قسمت عمده ی آن از راه کلیه ها (ادرار) و بقیه از راه روده (مدفوع) دفع می شود. از اندازه گیری اسیداوریک خون برای بررسی بیماری نقرس (gout) استفاده می شود.

شرایط و آمادگی لازم برای انجام آزمایش: در این آزمایش مقدار 5 میلی لیتر خون وریدی گرفته می شود:

  • بایستی حداقل بمدت 8 ساعت قبل از آزمایش ناشتا بود.
  • در صورت استفاده از دارو (از جمله آسپرین) پزشک معالج و مسئول آزمایشگاه را مطلع نمایید (برخی از داروها موجب افزایش و برخی دیگر موجب کاهش سطح اسیداوریک خون می شوند).
  • از روز قبل از آزمایش از فعالیت شدید فیزیکی، مصرف الکل، گرسنگی شدید و استرس بیش از حد، خوردن جگر، قلوه، مغز و دل خودداری نمایید.

نکته: در صورت استفاده از ماده حاجب رادیوگرافی (مثل باریم) مقدار اسیداوریک خون ممکن است کمتر از حد واقعی اندازه گیری شود.

تفسیر نتیجه ی آزمایش: مقدار طبیعی اسیداوریک خون در آقایان 2-8.5 mg/dl ودر خانم ها 2-6.5 mg/dl می باشد.

نکته: در حدود 30% مبتلایان به بیماری نقرس در حمله ی حاد بیماری مقدار اسیداوریک خونشان طبیعی خواهد بود.

 

نویسنده :دکتر علیرضا خدامی

 

کلمات کلیدی :آزمایش خون ،تشخیص آزمایشگاهی ،آزمایش غربالگری ،تست غربالگری ،کم خونی (آنمی)،آزمایشات کبدی ،بار داری چیست ،دوران بارداری ،سه ماهه دوم ،سه ماهه اول